fhf workshop

FHF Restråstoff workshop 2018

14 February, 2018 in Myre, Norway
Restråstoff workshop 2018 er nå åpen for påmelding

Hvordan utnytte marine restråstoffer på en god måte?

Vi har lest i media nyheter som " Torskehoder blir til supermat" og " Forskere vil gjøre torskehoder til treningsmat". Det er et stort potensiale i utnyttelse av restråstoff fra fiskerinæringen, og i denne workshopen presenteres resultater fra flere prosjekter som ser på denne problemstillingen. 

Workshopen finner sted på Myre i Vesterålen 14. februar.

Les mer her...