Brohodek%20square

Brohodekonferanse

October 26, 2017 in Frøya
Gjennom Brohodekonferansen (tidligere kjent som Veldigviktigkonferansen) inviterer NTNU Brohode Frøya til samspill mellom havbruksnæringen, politikere, elever, lærere, studenter og forskere. Konferansen har blitt arrangert 2 ganger per år, en gang hvert semester.

Brohodekonferansen tar tak i utfordringer i havbruksnæringen. Vi finner smarte løsninger for fremtidas havbruk - sammen.  Dette er en unik mulighet for studenter fra ulike fagområder til å bli kjent med havbruksnæringen. Her kan næringsliv og studenter/elever finne ut om de har felles interesser, og om de kan samarbeide om oppgaver. Dette kan igjen føre til relasjoner og kunnskap som gir prosjekt- og jobbmuligheter i fremtiden. En gylden mulighet for alle involverte.