NHF%20resized

Havforskermøtet

October 18-20, 2017 in Bergen
Registration is now open.

Norske Havforskeres Forening’s Annual Meeting 2017 will be arranged in Bergen Wednesday 18 to Friday 20 October 2017.

For the English link, click here.

Registrering til Havforskermøtet 18.-20. oktober i Bergen nå åpnet

Årsmøtet i Norske havforskeres forening er i år lagt til Bergen 18.–20. oktober, på hotell Scandic Neptun i sentrum. Det er en glimrende anledning til å treffe havforskere fra forskjellige fagdisipliner og vi oppfordrer våre medlemmer til å ta med nye kollegaer og studenter.

Årets debattema er «Hvordan få mer mat fra havet?» EU har nylig opprettet et vitenskapelig råd av tidligere nobelprisvinnere og lignende for å gi innspill til hvordan Europeisk politikk bør utvikles på viktige områder, og dette er det første spørsmålet som har blitt stilt til rådet. For tiden pågår en norsk-ledet prosess hvor mange forskere kommer med innspill, og dette kan komme til å prege både forskning og samfunnsdebatt i årene som kommer. Både havfysikk, habitat, produksjon på alle nivåer, fiskeri og akvakultur kan vinkles inn mot dette temaet, og vi håper på et bredt innslag av presentasjoner og en spennende paneldebatt om dette aktuelle temaet.

Årets møte vil overlappe med PhD-samlingen til NFRs marine forskningsprogram MARINFORSK. Vi benytter denne anledningen til en sesjon om forskningsfinansiering i Norge, der NFR og andre vil presentere noen av mulighetene som finnes, og der forvaltningssektoren får presentere sine forskningsbehov og hvordan forskning benyttes i deres virke.


​Les mer her...