havbruk2018

Havbruk 2018

18-20 April, 2018 in Oslo
Velkommen til HAVBRUK 2018

Konferansen HAVBRUK2018 samler forskere, næringsliv, forvaltning og politikere til viktige forskningspolitiske diskusjoner og presentasjon av ny, spennende forskning.

Hovedtema for årets konferanse er havbruk i samfunnet.

Plenumssesjoner:
– Samfunnets oppfatninger av norsk havbruksnæring. Hvordan kan ønsket om økt produksjon og verdiskaping balanseres mot bærekraft og miljøhensyn, og hva vil det bety for forskning og kunnskapsutvikling?
– Nye verktøy og GMO; om bruk av moderne bioteknologi og genredigering i havbruk, hva som kan aksepteres, og når blir genredigering GMO.
– Betydningen av forskning for bærekraftig verdiskaping; om effekter av forskning, næringens behov for forskning og presentasjon av kommende utlysninger.

Parallellsesjoner:
– Forskerne presenterer resultater fra havbruksrelaterte forskningsprosjekter.

HAVBRUK2018 arrangeres av Forskningsrådet i samarbeid med Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).


Mer informasjon...