Klimakonferansen-2018_imagelarge

Klimakonferansen 2018

7 February, 2018 in Stavanger
7. feb. 09.30 - 15.30 | Clarion Hotel Energy, Tjensvoll, Stavanger

Hjarteleg velkomen til vinterens møteplass for deg som jobbar med - og bryr deg om – klima i Rogaland!

Målet med dagen er å inspirere kvarandre til å jobbe enda betre med både utsleppsreduksjonar og tilpassinga til eit stadig våtare og villare ver.

Korleis kan kommunar og staten rigge innkjøpssystema våre til å gjere meir klimavennlege val framover?
Kva for nokre interessante klimaprosjekt skjer allereie rundt i fylket vårt no, og korleis kan KLIMASATS-midlane frå regjeringa bidra til å skape enda fleire spanande prosjekt i 2018?
Korleis kan vi planlegge for meir integrerte løysingar på klimautfordringane som speler på lag med naturverdiane og utviklinga av meir attraktive byar og tettstader.


Mer informasjon...