mtlogo

Miljøteknologikonferansen 2018

18-19 April, 2018 in Sola, Norway
Globale klimautfordringer er en av vår tids største utfordringer, og olje- og gassnæringens bruk av stadig bedre miljøteknologi er en viktig del av løsningen når verden fortsatt trenger olje- og gass i fremtidens lavutslippssamfunn. Konferansen vil presentere mulighetsbildet for bedrifter og organisasjoner som jobber med eller ønsker å jobbe med fornybarnæringen. Konferansen er et samarbeid mellom Conventor AS, Energy Innovation as, Næringsforeningen i Stavangerregionen, Norsk Vind Energi, Greater Stavanger, UIS og Rocket Grace.


Mer informasjon...