FHF%20workshop

FHF Restråstoff workshop 2018

14 February, 2018 in Myre, Norway
Restråstoff workshop 2018 er nå åpen for påmelding

Hvordan utnytte marine restråstoffer på en god måte?

Vi har lest i media nyheter som " Torskehoder blir til supermat" og " Forskere vil gjøre torskehoder til treningsmat". Det er et stort potensiale i utnyttelse av restråstoff fra fiskerinæringen, og i denne workshopen presenteres resultater fra flere prosjekter som ser på denne problemstillingen. 

Workshopen finner sted på Myre i Vesterålen 14. februar.

Les mer her...