avfall%20conf

Avfall Norges årskonferanse: Industriell bærekraft

5 - 7, June, 2018 in Stavanger
2018 - Industriell bærekraft

Tema for årskonferansen 2018 er Industriell bærekraft. 

Industriell bærekraft er en viktig forutsetning for å lykkes med en sirkulær økonomi. 

Vi må designe, produsere, forbruke og resirkulere varer og utvikle tjenester på en ny og smartere måte. Vi må samarbeide i å utnytte avfallets verdi. Avfall er råvarer, og råvarer er business. 

Vi ser fremveksten av industriell bærekraft i offentlig og privat sektor både i og utenfor bransjen. Ressursene i avfallet utnyttes til ny verdiskapning og økt konkurransekraft for norsk industri, på en trygg og miljømessig måte. Sirkulærøkonomien gir rom til å skape nye markeder og arbeidsplasser. 

Men det er fortsatt en vei å gå.

Industriell bærekraft handler om å sette de riktige resirkulerte råvarene i omløp og i mindre grad ta opp jomfruelige råvarer, og skape forretning av det. Det handler om å skape verdi på bunnlinjen og i arbeidsmarkedet. Industrien må være bærekraftig for økonomien, for klima og miljøet, og helse. 

Teknologi, innovasjon, kunnskapsdeling og samarbeid er nøkkelord.


​Les mer her...