NFR%20Hav

Forskningsrådets havforskningskonferanse

24-25 October, 2018 in Lillestrøm
24.-25. oktober er det klart for Forskningsrådets havkonferanse. Et rent og rikt hav er av grunnleggende betydning for så vel klima og miljø som økonomisk vekst. Vi er i starten av havets tiår og oppmerksomheten på hav blir bare større og større. På konferansen ser vi på forskningens rolle og hva den sier om status og framtid for havet.Den internasjonale lederrollen Norge har tatt på hav, blant annet gjennom det internasjonale høynivåpanelet for bærekraftig havøkonomi, er tema for konferansens åpningssesjon. Blant innlederne er Peter Haugan, leder av UNESCOs Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC), som vil fortelle om FNs Havets tiår (2021-2030).

Siste nytt fra den marine forskningen
Den marine forskningen i Norge er stor og omfattende. På konferansen presenteres ny forskning som har betydning for hvordan vi jobber videre med utfordringene og mulighetene i årene framover.

Hvem er konferansen for?
Forskere, næringsaktører, representanter fra forvaltning og organisasjoner, og andre med interesse for marine problemstillinger, er velkommen til å delta på konferansen.

Konferansens andre dag er i større grad rettet mot forskerne. Denne dagen vil inneholde presentasjoner av nye resultater fra prosjekter finansiert av programmet Marine ressurser og miljø (MARINFORSK).Les mer her...