avfall

Avfall Norges årskonferanse

18-20 June, Oslo
Mennesker I Miljø I Marked

- Trippeleffekten for en sirkulær økonomi


For å få til en sirkulær økonomi må det eksistere et samspill mellom menneskene, miljøet og markedet. Vi må skape en trippeleffekt.

Sammen må vi bygge kompetanse og skape en felles forståelse som sammenfaller med verdensutviklingen og som bidrar til adferdsendring. Miljø og levevilkår legger grunnlaget for utviklingsbehov. Markedsøkonomi og innovativ teknologi er drivere i dette, og dermed nødvendig for å få til de endringene for å ha en fullstendig sirkulær økonomi.

Bransjen er sentral i den sirkulære økonomien, for produksjon av nye og resirkulerte råvarer og nye markeder, for å lage løsninger som enkelt legger til rette for mennesker, under resirkulering og gjenvinning av viktige ressurser til ny produksjon eller energi, og samtidig sikre at dette er miljømessig sikkert, trygt og bærekraftig. Vi skal bidra med kunnskap til hele verdikjeden, alt vi gjør påvirker trippeleffekten og den påvirker oss.

Alt avhenger av samarbeid, så hvordan sikrer vi trippeleffekten for en sirkulærøkonomi?

Årskonferansen 2019 blir en spennende konferanse! 

Vi skal snakke om disse temaene overordnet og dypdykke i eksempler rundt utfordringer og muligheter i paralleller. Vi skal få innblikk i hva som skjer under Oslo Europeisk miljøhovedstad og vi skal diskutere Nordiske utfordringer og løsninger.

Vi gleder oss til å se deg og diskutere de tre viktigste temaene for å skape en bærekraftig sirkulær fremtid!


​Find out more here...