horisont

Horisont

20 March, Oslo
Årets tema
Vi har fått kniven på strupen. FNs klimarapport viser at vi er i ferd med å nå klodens tålegrense. Vi har kunnskap. Vi har teknologi. Vi har ressurser. Hvordan omsetter vi det i praksis til beste for naturen, samfunnet og næringslivet?

Det finnes et scenario for hvordan vi både kan nå bærekraftsmålene og holde oss innenfor planetens tålegrenser. Hør hvordan!

Vi inviterer til debatt: Hvorfor klarer vi ikke å handle slik vi burde? Hva skal til?

Bli kjent med forskningsprosjekter som gir oss et blikk inn i en grønnere fremtid.

Kan kunstig intelligens bli vår nyttige hjelper?

Og hvordan kan bedrifter tjene penger på bærekraft?

Forskningsrådet og Aftenposten utfordrer næringsliv, offentlige sektor og forskere. Bli med på å finne de nye, gode løsningene.

Sted: Det Norske Teatret
Dato: 20. mars
Tid: 09 til 16
Gratis inngang


Find out more here...