avfall

Resirkulerte råvarer

16-18 June, 2020 in Lillestrøm
Hvordan kan resirkulerte råvarer utkonkurrere jomfruelige? Hva trenger kunden, produsentene eller forbrukeren for å ta i bruk resirkulerte råvarer? Hva er deres rolle? Er forbrukere et første ledd i en industriell verdikjede? Hvilke materialer er viktigst, og hva med kvalitet og pris? Hvordan kan digitalisering bidra til dette og hva med standardisering og logistikk?

Dette er noen spørsmål som vil tas opp i neste års konferanse.


Les mer her....